Kết quả tìm kiếm

  1. T

    báo cáo thuế

    Ðề: báo cáo thuế Chào bạn Thu. Báo cáo thuế không khó lắm, nhưng lại ràng buộc các tổ chức kinh doanh qua những Nghị định của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. Bạn hãy tìm xem Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 và tham khảo kỹ các "Danh mục mẫu biểu trong...
Top