Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Nếu trên IRC của công ty mình đang chỉ nêu ngành nghề là phân phối hàng nhập khẩu ở VN thì có được bán hàng vào trong khu chế xuất không?

    Nếu trên IRC của công ty mình đang chỉ nêu ngành nghề là phân phối hàng nhập khẩu ở VN thì có được bán hàng vào trong khu chế xuất không? Mọi người cho mình xin ý kiến với ạ
  2. N

    Chia sẻ slide bài giảng về giao dịch liên kết mới nhất

    cho em xin slide vào mail ngatpham09081995@gmail.com với ạ
Top