Kết quả tìm kiếm

 1. B

  Giao dịch liên kết với ngân hàng khi vay vốn

  Đối với trường hợp vay ngân hàng thì để thuộc giao dịch liên kết phải thỏa đồng thời 2 điều kiện : 1. Khoản vay > 25% vốn góp chủ sở hữu 2. Khoản vay >=50% Nợ trung và dài hạn TCT có công văn trả lời không phát sinh nợ trung và dài dạn thì không thuộc trường hợp GDLK
 2. B

  Chi Phí Quảng Cáo

  Nếu chi phí quảng cáo thỏa các điều kiện: 1. Thực tế phát sinh: kế hoạch chi phí, báo giá, hợp đồng, biên bản nghiệm thu, quyết toán. 2. Phục vụ sản xuất kinh doanh: tương ứng với doanh thu đầu ra, thấy được hiệu quả tăng trưởng doanh thu, thị phần,... đạt được mục tiêu chiến lược của công ty...
 3. B

  Hồ sơ miễn thuế TNDN

  Ngày 11/01/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BTC hướng dẫn miễn thuế, giảm thuế TNDN đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Thông tư số 03/2021/TT-BTC nêu rõ...
 4. B

  bảng kê sử dụng chứng từ thuế

  Công văn 2455/TCT-DNNCN năm 2022 có hướng dẫn trong thời gian chưa có hướng dẫn của Tổng cục Thuế thì các tổ chức (bao gồm cả tổ chức UNTT) vẫn tiếp tục sử dụng biện lại giấy đặt in, tự in, mua của cơ quan thuế hoặc biên lai điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC. Theo mình nghĩ, còn sử dụng...
 5. B

  Gia công, lắp đặt hoàn thiện cửa nhôm kính thuế 8% hay 10%????

  Dịch vụ gia công. láp đặt hoàn thiện cửa nhôm kính thuế VAT 8% nha
 6. B

  tiền công tác phí

  Hi em, TT 96/2015 có hướng dẫn các khoản chi phí được trừ phải : 1. Thực chi phục vụ sản xuất kinh doanh : lịch trình đi công tác , nội dung đi công tác, kết quả đi công tác, chứng từ thanh toán. sếp em đi thì không cần quyết định em làm giấy đề nghị thanh toán kèm hồ sơ trên. 2. Hóa đơn chứng...
 7. B

  Hóa đơn đầu vào và đầu ra khác nhau

  Nếu là thương mại : mua vào- bán ra thì cùng 1 tên gọi. Nếu các mặt hàng biến động giá quá khác nhau thì nên tách riêng các mã để dể giải trình sau này. Nếu là có gia công thành thành phẩm thì nên tách mã riêng lúc này em mới tính : NVL ?, phí gia công ngoài ?, nhân công công ty ? ch phí sản...
 8. B

  Giúp em xử lý âm giá trị hàng tồn kho với

  Hi em, Em sử dụng phần mềm gì vậy? Hoặc liên hệ với bên phần mềm để họ xử lý nếu mua bản quyền. Nếu không có bản quyền thì xử lý bằng tay nhé. Vào chi tiết phiếu xuất kho đánh lại giá trị đúng nhé. Sau đó không chạy lại giá.
 9. B

  Kê khai HĐ GTGT hủy của quý trước & BC THSDHĐ

  Theo hướng dẫn TT156/2013 : Ví dụ 4: Công ty D vào tháng 8/2014 lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh của hồ sơ khai thuế GTGT tháng 01/2014 làm giảm số thuế GTGT phải nộp 100 triệu đồng thì số thuế điều chỉnh giảm được bù trừ vào số thuế GTGT phải nộp của kỳ sau hoặc làm thủ tục hoàn thuế. Hồ...
 10. B

  Nội dung ghi trên hóa đơn: tổ chức sự kiện

  Chính vì là chi phí nhạy cảm nên bạn mới phải cần lưu trữ nhiều hồ sơ nội bộ liên quan. Và đưa mục đích tổ chức sự kiện liên quan đến hoạt động kinh doanh.
 11. B

  Anh chị nào có kinh nghiệm giải quyết vụ này giúp em .

  Đối với các số hóa đơn đã đặt in nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu...
 12. B

  Xuất HĐ GTGT khi chưa có biên bản nghiệm thu công trình

  Làm biên bản nghiệm thu dựa trên hợp đồng để xác định giá trị thực sự. Hóa đơn cuối cùng xuất phần chênh lệch còn lại.
 13. B

  Kê khai biên nhận thanh toán

  Làm điều chỉnh đi em.
 14. B

  quy định về hóa đ ơn cho thuê mặt bằng

  Ngoài câu trả lời trên của bạn dinhha.acc Bạn them khảo nha. Tuy nhiên có một số chi cục thế vẫn cấp hóa đơn lẻ đến tháng 7 nhé. Bây giờ thì không mua được nữa nhé. TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------...
 15. B

  Xuất hóa đơn GTGT cho bên thứ ba

  Công ty nào thanh toán cho bạn? Nếu công ty C thanh toán thì bạn có thể hạch toán xem như bên C mua hàng trực tiếp cho bạn. Còn nếu là công ty B thanh toán thì không được. Vì có thể thuế đặt ra nghi vấn bên B trốn doanh thu.
 16. B

  Nội dung ghi trên hóa đơn: tổ chức sự kiện

  Trong thông tư 78/2014 có đề cập : Phần chi vượt quá 15% tổng số chi được trừ, bao gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí; chi cho, biếu, tặng hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng. Như vậy áp dụng cho...
 17. B

  Thanh toán lương cho nhân công thời vụ công ty xây dựng?

  Đây là dạng hợp đồng khoán công việc cho một đội nhân công có ủy quyền cho 1 người làm đại diện ký hợp đồng. Vì téế hồ sơ cần có là : 1. Hợp đồng giao khoán công việc 2. Giấy ủy quyền của các thành viên trong đội ủy quyền cho 1 người ký với công ty. 3. Chứng từ thanh toán cho người đại diện (...
 18. B

  Xuất hàng cho khách dùng thử?

  bạn tham khảo Cv 4930 ngày 29/05/2015 nha ; Căn cứ Khoản 9 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 39/2014/TT-BTC về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ: “2.4. Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo...
 19. B

  Giảm giá hàng bán do kém chất lượng

  Bạn tham khảo CV Số: 824 /CT-TTHT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 10 tháng 02 năm 2014 trả lời trường hợp giống của bạn nha. Điều 20 của TT 39/2014 thay thế cho điều 18 của TT64 nha bạn. Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập 1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập...
 20. B

  hóa đơn có ngày mua va ngày bán lệch nhau

  Bạn nói bên nàh cung cấp cho bạn làm phiếu giao hàng vào ngày 17/11/2012 và làm công văn gửi bên bạn về việc xuất hóa đơn sau do chưa kịp in hóa đơn và chứng từ thanh toán để chứng minh nghiệp vụ này.
Top