Kết quả tìm kiếm

  1. K

    mã NDKT 6001 bao gồm nhưng gì? khi lập dự toán thì chia như thế nào

    - Mã NDKT 6001 về tiền lương có bao gồm 10.5% BHXH của NLĐ đóng ko? - khi mình lập dự toán đầu năm thì số tiền 10.5% BHXH trong phần 6001 mình có tách ra để trích vào NDKT 6301 - 6304 hay ko? Ví dụ: đầu năm dự toán lương cấp 1 tỷ trong đó lương cho NLĐ là 800tr BHXH trích từ lương (10.5%) là...
Top