Kết quả tìm kiếm

  1. T

    quy trình kiểm soát nội bộ theo chuẩn ISO 9001:2000

    Không biết lĩnh vực và mức độ kiểm soát nội bộ của bạn như thế nào? mình có quy trình kiểm soát nội bộ theo chuẩn ISO 9001:2000, anh cần thì mình gởi mail cho
  2. T

    Quy chế quản lý tài chính Công ty - Chi nhánh

    Ðề: Quy chế quản lý tài chính Công ty - Chi nhánh Mình cũng rất cần cái này. Mình nghĩ không phải là "bí mật quốc gia" gì cả? bởi anh biết công ty bạn là ai. Nếu bạn cho là nó đặc thù của mỗi doanh nghiệp thì mình đồng ý. Chỉ là tham khảo thôi mà!
Top