Kết quả tìm kiếm

  1. C

    Đề tài khóa luận tốt nghiệp tại công ty dịch vụ kế toán

    Chào các anh/ chị Hiện tại em đang thực tập ở 1 công ty dịch vụ kế toán, GVHD của em cấm viết về đề tài liên quan đến công ty khách hàng, phải viết về nơi công ty thực tập. Em đang rất khó khăn trong việc tìm kiếm đề tài phù hợp. Đề tài cho công ty dịch vụ kế toán rất khó kiếm ở trên mạng và...
Top