Kết quả tìm kiếm

  1. V

    Khởi Nghiệp

    em đang là sinh viên và có vốn làm thêm được 5 triệu, mọi người liệu ai có thể có ý tưởng kinh doanh gì tốt không ạ. - ở khu vực em sống sinh viên rất nhiều nhưng em chưa tìm ra được một ý tưởng thật tốt và sản phẩm được coi là dễ tiêu thụ nhưng độ cạnh tranh tương đối ạ. mọi người hãy cùng nhau...
Top