Kết quả tìm kiếm

  1. O

    mọi người giúp em phần kiểm kê định kỳ này với ngày mai em nộp bài rồi

    Tại một doanh nghiệp đóng và sửa chữa tàu, sản phẩm thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, tính thuế GTGT theo PP khấu trừ. Doanh nghiệp nhập que hàn trực tiếp từ Công ty TNHH Kim Tín, Trong kỳ có tài liệu như sau: * Trích số dư đầu kỳ: Que hàn KT421 - 2.5: 400kg x 19.000 đồng/kg Que hàn KT421 - 3.0...
Top