Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Phần mềm bán hàng miễn phí, dễ sử dụng

    Phần mềm Quản lý Kho – Bán hàng HL-sales cung cấp một cách quản lý đơn giản nhất về hàng hóa, nhập xuất kho, mua bán hàng... Phần mềm có thể triển khai hoạt động tốt trên môi trường kết nối các điểm bán hàng, kho hay văn phòng quản lý. Download: http://hoangluu.net/upload/SALE_Setup.rar
Top