Kết quả tìm kiếm

 1. T

  Tặng file dashboard phân tích tình hình tài chính

  Thanks for sharing ! Email: gameover.tbn@gmail.com
 2. T

  Tặng file Đánh giá tính khả thi của dự án

  Thanks for sharing ! Email: gameover.tbn@gmail.com
 3. T

  Tặng Dashboard Báo cáo Dòng tiền

  Thanks for sharing ! Email: gameover.tbn@gmail.com
 4. T

  File Excel kế toán quản trị theo dõi hiệu quả của dự án cắt giảm chi phí

  Thanks for sharing ! Email: gameover.tbn@gmail.com
 5. T

  Tặng file dashboard phân tích tình hình tài chính

  Gửi dùm mình file tham khảo nhé: gameover.tbn@gmail.com Cảm ơn nhiều!
 6. T

  Tặng File tính Piotroski F-Score - Đánh giá sức khỏe tài chính tự động

  Share giúp mình nhé. Cảm ơn bạn. Email: gameover.tbn@gmail.com
 7. T

  Tặng cả nhà file Financial Dashboard rất hay giá 50$

  Email: gameover.tbn@gmail.com Cảm ơn bạn nhe
 8. T

  Tặng cả nhà Dashboard về dòng tiền rất hay đang bán giá 49$

  Cho mình xin file qua email: gameover.anh@gmail.com với nha bạn. Cảm ơn bạn trước
Top