Kết quả tìm kiếm

  1. K

    Các yêu cầu đối với Phiếu chi tiền mặt

    Cảm ơn Kind.tax, về nguyên tắc kế toán việc chuyển tiền từ tài khoản cá nhân của thủ quỹ cho người nhận tiền rồi kẹp biên lai chuyển tiền vào phiếu chi tiền mặt là không sai phải không ạ? Cty mình chưa rõ nên muốn hỏi cho chắc chắn.
  2. K

    Các yêu cầu đối với Phiếu chi tiền mặt

    Anh chị ơi, cho em hỏi người nhận tiền có bắt buộc ký tên trên Phiếu chi tiền mặt của cty chi cho cá nhân không? Nếu thủ quỹ kẹp biên lai chuyển tiền từ tk cá nhân của Thủ quỹ vào tk người nhận và ko ký nhận trên phiếu chi như vậy có được không ạ? Mong các anh chị góp ý. Cảm ơn rất nhiều.
Top