Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Lỗi khi chạy VBA Clear filter của Bảng

    Chào các anh/chị, Em có đoạn code quét qua các table (dạng listobject) để clear filter có sẵn và sort lại một table dữ liệu, thực hiện trên nhiều máy thì chạy bình thường rồi nhưng vào máy chính lại bị báo lỗi là Object variable or With Block variable not set. Code hiện tại của em như sau For...
Top