Kết quả tìm kiếm

  1. BlackTide

    tìm lớp học nguyên lý kế toán

    chào cả nhà! Em muốn theo đuổi ngành kế toán, nhưng hiện tại kiến thức về kế toán của em rẩt mơ hồ bây giờ em muốn bắt đầu từ nguyên lý kế toán, em tìm hiểu thấy có rất nhìu trung tâm đào tạo kế toán ngắn hạn với nhiều khóa học đa dạng, em đang phân vân nên đi học ở đâu. có ai bít ở hn có...
  2. BlackTide

    Tài liệu ôn thi và đề thi liên thông đại học chuyên ngành kế toán

    Ðề: Tài liệu ôn thi và đề thi liên thông đại học chuyên ngành kế toán hi, mình cũng đang cần tài liệu để ôn thi bạn nào có share mình với :X
Top