Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Định khoản

    Mua nguyên vật liệu trị giá 10.000.000 chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%, dùng ngay cho sản xuất. Trừ vào tiền ứng trước 10,000,000; còn lại trả bằng tiền mặt. Mng định khoản hộ em với ạ
Top