Kết quả tìm kiếm

  1. Q

    Định khoản giúp em với ạ

    Mua nguyên vật liệu giá 50.000 chưa bao gồm thuế GTGT 10% về dùng ngay cho sản xuất và phục vụ phân xưởng theo tỷ lện 5:1
  2. Q

    Xử lý tình huống hao hụt. Cả nhà giúp em với ạ

    mua 1000kg bột mì với đơn giá 2.200 đ, chưa có thuế GTGT. Giao cho đơn vị vận chuyển về với giá 100.000đ. Khi về nhập kho chỉ còn 995kg, đơn vị đã nhập kho được biết hao hụt cho phép là 0,3%. Xử lý tình huống trên.
Top