Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Giúp em với

    công t y em mới thành lập mà không có tài khoản tiền mặt.Khi chi gì thì giám đốc đưa tiền.vậy số tiền đó em có nhập quỹ tiền mặt không a?
Top