Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Chi phí được trừ và không được trừ

    Anh chị cho em hỏi là: Vì sao lỗ chênh lệch tỉ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền gốc ngoại tệ các khoản mục thuộc tài sản (tiền, nợ phải thu) thì không được trừ, còn lỗ CLTG của nợ phải trả thì lại được trừ vào thu nhập chịu thuế ạ? Em cảm ơn ạ!
  2. N

    Tỉ giá mua và tỉ giá bán của ngân hàng thương mại

    Em chào anh chị và các bạn ạ! Hiện tại em đang gặp rối ở phần chọn tỉ giá ngoại tệ để hạch toán ạ. Khi đọc thông tư 200 thì em có thể nhớ được máy móc khi nào hạch toán theo tỉ giá mua, khi nào theo tỉ giá bán. Tuy nhiên do chưa hiểu bản chất nên sau một thời gian em lại quên mất. Anh chị và các...
Top