Kết quả tìm kiếm

  1. V

    Mua hóa đơn đầu vào

    CHo mình hỏi cty mình mua hóa đơn đầu vào, liệu sau này có vấn đề gì ko các bạn
  2. V

    báo cáo quý cho cty

    cty hiện tại mỗi tháng xuất cho khách 3-4 hóa đơn, a/c nào có thể nhận làm báo cáo giúp va chi phí là bao nhiêu liên hệ giúp mình 0916909597
Top