Kết quả tìm kiếm

  1. S

    Giúp đỡ hạch toán

    Bên mình là công ty mới thành lập làm về mảng Giáo dục dạy nghề.Trước khi hoạt động có thực hiện mua vật tư gạch về xây dựng cơ sở thì nên hạch toán thế nào vậy?.Các bạn giúp với
  2. S

    Phân vân về thương phiếu

    Hiện giờ em đang phân vân định khoản nghiệp vụ trả = thương phiếu,a.e giúp với. Ngày 1.4,công ty A mua 20 chiếc máy tính từ công ty B với giá đơn vị 520.Công ty phát hành thương phiếu với lãi suất 8%,thời hạn thanh toán 90 ngày ?
Top