Kết quả tìm kiếm

  1. M

    Em muốn mở rộng phần nhập liệu, nhờ anh chị giúp đỡ

    Em kiếm được file excel xuất nhập tồn như file đính kèm, tuy nhiên. Vùng nhập dữ liệu của em bị giới hạn. Ví dụ như phần danh mục, em chỉ sử dụng mã được đến stt 98 thôi. nay em muốn nhập thêm nữa thì phải làm sao ạ? Nhờ anh chị sửa giúp em, làm mở rộng phần nhập danh mục hàng hóa và báo cáo...
Top