Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Hỏi về Withholding tax của Thái Lan

    Dear mọi người, Bên công ty mình có 1 Hợp đồng mua bán phần mềm cho bên khách hàng ở Thailand. Bên mình cung cấp phần mềm cho bên họ, họ sẽ thanh toán phí cho bên công ty mình. Cho mình hỏi về Withholding tax mà bên Thái Lan sẽ trừ khi bên họ thanh toán phí cho bên mình là bao nhiêu % vậy? Cám...
Top