Kết quả tìm kiếm

  1. A

    Khai thuế môn bài cho chi nhánh mới thành lập

    Dạ em đang có 1 trường hợp về thuế môn bài cho chi nhánh, nhờ các anh chị chỉ giúp em ạ. Công ty em thành lập hồi tháng 2/2020 đã nộp thuế môn bài, và tháng 10 công ty đăng ký thêm chi nhánh cùng thành phố nhưng khác quận. GCN kinh doanh của chi nhánh được xác nhận là ngày 23/10/2020. Hôm nay em...
Top