Kết quả tìm kiếm

 1. Lieen1811

  Giá trị nguyên vật liệu tồn kho cuối kì

  Mk chỉ thắc mắc là trong TH dn tính thuế theo pp trực tiếp thì hàng tồn là 1.000 theo đơn giá 16.6 thì đáp án là A chứ nhỉ sao b lại chọn B hi
 2. Lieen1811

  Giá trị nguyên vật liệu tồn kho cuối kì

  xuất kho theo nguyên tắc Fifo mà bạn, g/s tính theo PP trực tiếp như bạn nói thì đáp án là A chứ nhỉ
 3. Lieen1811

  Định khoản nghiệp vụ kế toán

  Nợ TK 641: 50tr Nợ TK 642: 80tr Có TK 214: 130tr Nợ TK 156: 150tr Nợ TK 133: 15tr Có TK 331: 165tr
 4. Lieen1811

  giải giúp em bài này với ạ

  Nợ TK 151: 4.000 Nợ TK 1331: 400 Có TK 112: 4.400 Nợ TK 141: 3.000 Có TK 111: 3.000 Mua CCDC Nợ TK 153: 2.500 Nợ TK 1331: 250 Có TK 331: 2.750 CP vận chuyển Nợ TK 153: 1.000 Có TK 111: 1.000 Nợ TK 331: 1.000 Có TK 111: 1.000
 5. Lieen1811

  Nlkt

  Nợ TK 641: 4.000 Nợ TK 642: 2.000 Có TK 334: 6.000
 6. Lieen1811

  Anh chị giúp em hạch toán bài này với ạ

  Ứng trước Nợ TK 331: 25tr Có TK 112: 25tr Nợ TK 156: 396.000.000 Nợ TK 1331: 39.600.000 Có TK 331: 435.600.000 Cp VC Nợ TK 156: 1.500.000 Nợ TK 1331: 150.000 Có TK 141: 1.650.000
 7. Lieen1811

  Định khoản

  Nợ TK 621: 10.000.000 Nợ TK 1331: 1.000.000 Có TK 331: 11.000.000 Thanh toán cho người bán Nợ TK 331: 1.000.000 Có TK 111: 1.000.000
Top