Kết quả tìm kiếm

  1. tqn_hello

    Tìm địa điểm và người chơi cầu lông

    Hi All! Mọi người có ai chơi cầu lông ở quận 7,1, nhà bè cho mình tham gia với. ở phú nhuận xa xá, không tham gia được, huhu
  2. tqn_hello

    BC26/AC Danh mục mới!

    Theo TT153 thì 2011 các DN đều có mẫu HD GTGT mới. Nhưng trong BC26 chưa có file cập nhật danh mục này. Vậy bây giờ mình phải ghi mẫu HD như thế nào khi làm báo cáo sử dụng HD. Giúp mình với! Thanks :cuutui:
Top