Kết quả tìm kiếm

  1. Vũ Thái ^-^

    THUẾ TNCN VÀ THUẾ GTGT CỦA CÁ NHÂN

    Mọi người cho em hỏi: Nhà hàng mua (Rau, thịt, cá, gia vị....) của cá nhân thì làm sao để được tính là chi phí hợp lí? làm sao để đưa vào tính giá thành chuẩn nhất? Nếu lập bảng kê 01/TNDN, hợp đồng mua bán, chứng từ thanh toán, biên bản giao hàng nhưng làm sao xác định được người đó chỉ bán...
Top