Kết quả tìm kiếm

  1. X

    Khấu hao tài sản

    Các a / c cho em hỏi Doanh nghiệp em mới thành lập. Doanh nghiệp đã có 3 xe đang hoạt động trước khi thành lập DN. Vậy bây giờ em làm sao để có thể đưa xe vào để khấu hao tài sản. Xe đứng tên của chủ doanh nghiệp có được đưa vào kinh doanh khôg ạ
Top