Kết quả tìm kiếm

 1. L

  File Excel kế toán quản trị theo dõi hiệu quả của dự án cắt giảm chi phí

  Cho mình xin file này qua email: lechihao2018@gmail.com Cảm ơn bạn nhé.
 2. L

  Tặng file Mô hình Benish M-Score đo lường mức độ đáng tin cậy của báo cáo tài chính

  Cho minh xin file tham khao nhe.Cam on nhieu. lechihao2014@gmail.com
 3. L

  Tặng file Excel Phân tích khả năng sinh lời theo từng dự án

  Bạn tặng mình file này nhé.Cảm ơn nhiều. lechihao2014@gmail.com
 4. L

  Tặng file Đánh giá tính khả thi của dự án

  Bạn tặng mình file này nhé.Cảm ơn nhiều. lechihao2014@gmail.com
 5. L

  Chi phí ko tương ứng doanh thu

  Bạn leductung1610 nói đúng rồi đó.
 6. L

  Tặng file dashboard phân tích tình hình tài chính

  Ban cho minh xin file nhe. Cam on nhieu. lechihao2014@gmail.com
 7. L

  Tặng cả nhà file Financial Dashboard rất hay

  Cho minh xin file nhe. Cam on nhieu. lechihao2014@gmail.com
 8. L

  Tặng File Excel Báo cáo Dòng tiền rất hữu ích

  Cho minh xin file nhe. Cam on ban. lechihao2018@gmail.com
 9. L

  Tặng file dashboard quản lý hàng tồn kho cực hữu ích

  Ban cho minh xin file nhe.Cam on nhieu. lechihao2018@gmail.com
 10. L

  Tặng file dashboard kiểm soát nợ phải trả cực hữu ích

  Ban cho minh xin file nay nhe. Cam on nhieu. lechihao2018@gmail.com
 11. L

  Tặng File dashboard kiểm soát công nợ rất hay

  Cho minh xin file nhe. Cam on nhieu. lechihao2018@gmail.com
 12. L

  Tặng file dashboard phân tích tình hình tài chính

  Cho minh xin file nhe. cam on ban. dia chi mail: lechihao2018@gmail.com
Top