Kết quả tìm kiếm

  1. P

    Học tiếng anh giao tiếp ở Hà Nội

    Mình cũng đang có câu hỏi tương tự như bạn :d Thấy mọi người đang khen trung tâm KOS học với 100% giáo viên nước ngoài mà lớp chỉ có từ 4-6 người nên chất lượng lắm. Không biết đã ai học ở KOS rồi cho mình xin ý kiến với :nherang:
  2. P

    Học tiếng anh giao tiếp hiệu quả ở đâu???

    Mọi người ơi, mình sắp tốt nghiệp nên muốn tìm chỗ học tiếng anh giao tiếp để sắp tới xin việc mà hiện chưa biết chọn chỗ nào. Hiện Hà Nội nhiều trung tâm quá, mà toàn học nhóm 10-15 người mình thấy khó mà hiệu quả được vì thời gian trao đổi với giáo viên quá ít. :singhi: Mọi người biết trung...
Top