Kết quả tìm kiếm

 1. trungg

  anh chị giúp e vs

  mn giúp e làm công thức cột tồn với. toàn bị lệnh value
 2. trungg

  xin anh chị cho ý kiến

  q3/2014 đã khai thuế 1 hđ đầu vào >20tr q4/2014 thanh toán 1 phần= tiền mặt thì đáng nghẽ khai thuế q4/2014 e phải kể giảm vào chỉ tiêu 37 phần thuế tương ứng với khoản thanh toán = tiền mặt bây giờ đã là q3/2015 rồi, giờ khai bổ sung q4/2014 chỉ tiêu 37 đúng k ạ. vấn đề là phiếu thu tiền mặt...
 3. trungg

  nộp lại tmbctc giúp e với

  e đã nộp thuyết minh bctc qua mạng. phát hiện: 09. Điều chỉnh các khoản tăng, giảm Thu nhập chịu thuế TNDN - ( 1 ) Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế - năm trước -9999 e điền 9999. giờ nộp lại thì phải làm thế nào à
 4. trungg

  giúp e vs anh chị

  lỗ vượt vốn điều lê. chủ yếu là do KHTSCĐ. CÓ chi phí khác, có dthu. trường hợp này ntn hả ac?
 5. trungg

  xin anh chị cho ý kiến

  Cty e (bên A) mua dầu bên B, bên B nợ bên C: 100.000.000đ E làm biên bản đối chiếu công nợ 3 bên Thanh toán cho bên C xong Hạch toán: Nợ 331(bên B Có 331 (bên C): 100.000.000 Nợ 331 Có 112: 100.000.000 Có đúng không anh chị:thodai:
 6. trungg

  giúp e với

  UNC ghi: tổng số ghi nợ 300.009.350 phí ngân hàng 8.500 VAT 850 Số tiền chuyển 300.000.000 Bảng sao kê thì ghi số tiền thanh toán là 300.009.350 chứ k phản ánh phí chuyển tiền. vậy e hạch toán Nợ 331: 300.009.350 Có 112: 300.009.350 được k anh chị?
Top