Kết quả tìm kiếm

 1. N

  Hỏi về giảm trừ người phụ thuộc khi quyết toán riêng

  Trường hợp cá nhân có 2 mã số thuế (do sử dụng Chứng minh nhân dân 9 số và Chứng minh nhân dân 12 số/Căn cước công dân để đăng ký) thì phải chấm dứt hiệu lực mã số thuế thu nhập cá nhân được cấp sau và chỉ sử dụng mã số thuế được cấp đầu tiên để thực hiện kê khai nộp thuế hoặc khấu trừ các thu...
 2. N

  Phải thu-phải trả lâu năm

  Nếu có chứng từ thanh toán bằng tm ở hiện tại và tại thời điểm phát sinh hóa đơn có hợp đồng trả chậm (hợp đồng có thời gian thanh toán sau bao nhiêu ngày) thì kê khai điều chỉnh giảm khấu trừ tại kỳ có chứng từ thanh toán bằng tiền mặt nha.
 3. N

  Phải thu-phải trả lâu năm

  1. Nếu hóa đơn cùng ngày từ 20tr trở lên và đối tượng nhà cung cấp còn đang hợp tác và uy tín thì chuyển khoản bổ sung chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu đối tượng nhà cung cấp đã không còn hợp tác thì cân nhắc để xử lý 2. Đánh giá thiệt hại khi xử lý: - Giảm khấu trừ/ tăng số thuế...
 4. N

  đúng e

  đúng e
 5. N

  HIện tại trên giấy tờ máy móc đang thuộc sở hữu của bên B. Nhưng bên B sẽ bị vướng nội dung hợp...

  HIện tại trên giấy tờ máy móc đang thuộc sở hữu của bên B. Nhưng bên B sẽ bị vướng nội dung hợp đồng và chứng từ thanh toán để được khấu trừ thuế GTGT và chi phí được trừ khi tính thuê TNDN. Chính vì vậy, trước khi bên B muốn bán lại máy cho công ty cần phải xử lý 2 nội dung trên nhé. Tham khảo...
 6. N

  Trừ dựa trên số tiền chi ăn giữa ca thực tế nhưng không được quá 730.000 đ nha em

  Trừ dựa trên số tiền chi ăn giữa ca thực tế nhưng không được quá 730.000 đ nha em
 7. N

  Em thanh lý TSCĐ 3 máy photo được 4tr xuất hóa đơn như vậy có đúng không ạ

  Không sai. Chỉ lưu ý thuế suất 0% thì phải đúng đối tượng mới được hưởng ví dụ như Dn khu chế xuất, khu phi thuế quan
 8. N

  THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH BÒ SỐNG VÀ THỊT BÒ

  Đối chiếu với quy định tại TT219/2103/TT-BTC quy định về luật thuế GTGT và CV số 7537/CT-TTHT ngày 02/08/2018 của Cục thuế TPHCM hướng dẫn trường hợp doanh nghiệp xẻ thịt để bán khâu thương mại: – Trường hợp bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã thì thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế...
 9. N

  Quên hạch toán Chi phí thuế TNDN nhiều năm

  Chi phí thuế TNDN được hạch toán giảm vào lợi nhuận. Nên chi phí thuế TNDN các năm trước quên hạch toán và phát sinh số dư nợ trên TK 3334, bạn cần thực hiện sau nhé: 1. Đối chiếu số tiền phải nộp các kỳ trước mà chưa hạch toán và số tiền đã nộp=> để xác định lại số dư đúng của TK 3334. 2. Hạch...
 10. N

  Danh mục các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng

  TT Các loại giao dịch Phạm vi và đối tượng áp dụng Văn bản tham chiếu 1 Trong lĩnh vực chứng khoán 1.1 Thanh toán giao dịch chứng khoán - Giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán; - Luật chứng khoán; - Giao dịch chứng khoán đã đăng ký, lưu ký tại Trung tâm lưu ký...
 11. N

  Thuế các cổ đông phải chịu khi thực hiện hoán đổi cổ phiếu giữa 2 DN

  Bạn tham khảo nha: https://***************.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-3341-CT-TTHT-2020-chinh-sach-thue-giao-dich-hoan-doi-chung-chi-quy-Cuc-Thue-Ha-Noi-433714.aspx
 12. N

  Hướng dẫn xuất hoá đơn

  1. Nội dung xuất hóa đơn: - Cộng/ Thuế/ Tổng cộng: 1.082.440.530 2. Số tiền thanh toán: 1.057.440.000 3. Số tiền 25.000.000 đồng xác định là chiết khấu thanh toán hay giảm giá hàng bán,... để hạch toán 4. Số tiền làm tròn 530đ: hạch toán vào chi phí.
 13. N

  Thay đổi vốn chủ sở hữu

  – Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 Tại Khoản 4a Điều 2 hướng dẫn các khoản thu nhập chịu thuế: a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác...
 14. N

  Thuế nhà thầu

  100% nhé.
 15. N

  Hỏi về giảm trừ người phụ thuộc khi quyết toán riêng

  Trường hợp cá nhân thay đổi nơi làm việc thì vẫn phải thực hiện việc đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo hướng dẫn tại tiết h.2.1.1.1, điểm h, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính...
 16. N

  Tính thuế thu nhập doanh nghiệp

  Khoản 5 điều 3 TT78/2014/TT-BTC có quy định: Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế...
 17. N

  Thuế suất đối với sản phẩm cồn y tế 70 độ.

  Trong TT 43/2021/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính) như sau: “11. Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ y tế: các loại máy soi...
 18. N

  Hóa đơn thay thế không viết nội dung thay thế cho hóa đơn cũ

  Lập biên bản hủy hóa đơn cũ sai sót bị điều chỉnh để đính kèm (nếu chưa có) vào hóa đơn điều chỉnh.
 19. N

  Nộp thuế TNDN

  Kiểm tra lại chênh lệch thu nhập tính thuế là do các khoản điều chỉnh Mục B và mục C là đúng. Nộp thuế theo số tiền trên mẫu 03/TNDN
 20. N

  Trích lập dư phòng quỹ tiền lương như thế nào?

  Quỹ dự phòng tiền lương là 1 khoản dự phòng dùng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau nhằm việc trả lương cho người lao động không bị gián đoạn. Nguyên tắc trích lập: Căn cứ Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 1218/2013/NĐ-CP...
Top