Kết quả tìm kiếm

  1. M

    Phương pháp tính giá HTK

    Cho mình hỏi là có tài liệu nào quy định 1 mặt hàng trong 1 kho chỉ được áp dụng 1 phương pháp tính giá không? VD như là mặt hàng A lúc xuất theo giá bình quân, lúc xuất theo giá đích danh, xuất theo đích danh sẽ được lấy giá từ phiếu nhập hàng tương ứng.
Top