Kết quả tìm kiếm

 1. M

  Thuế GTGT hàng NK theo pp trực tiếp

  Các bạn cho mình hỏi Nếu DN tính thuế theo pp trực tiếp thì đối với hàng NK, thuế GTGT có được bóc tách ngay tại khâu mua để nộp không? (thuế GTGT hàng NK phải nộp luôn mà) Hay là phải chờ khi tiêu thụ hàng NK đó có được doanh thu rồi mới trừ giá vốn ban đầu để xác định GTGT, đem nó nhân với...
 2. M

  Khoản trích theo lương KFCD

  Mình cũng đã tìm hiểu nhưng vẫn chưa tìm ra được câu trả lời Các bạn cho mình hỏi KFCD được trích dưạ trên lương cơ bản hay lương thực tế mà DN phải trả cho người lao động? Ví dụ: 1 người lao động có lương cơ bản là 1.000.000, kèm theo phụ cấp là 500.000 thì KFCD mà DN trích để tính vào chi...
 3. M

  Khấu trừ thuế GTGT hàng Nhập khẩu

  Em chào anh, chị Em có câu hỏi mong các anh chị giải đáp Khi mà mình nhập khẩu hàng hóa, phần tính thuế GTGT hàng NK phải nộp và phần kê khai thuế GTGT đầu vào được khấu trừ cùng chung 1 định khoản Nợ TK133 Có TK 33312 Mình phải nộp thuế GTGT hàng NK trước thì sau đó mới được...
Top