Kết quả tìm kiếm

 1. H

  Tặng cả nhà Dashboard về dòng tiền rất hay đang bán giá 49$

  Mình xin file với, mail: hoangductho.ac@gmail.com. Cảm ơn
 2. H

  Tặng cả nhà file Excel Dashboard dùng cho công ty có nhiều chi nhánh

  Mình xin file với nhé, hoangductho.ac@gmail.com
 3. H

  Chia sẻ slide bài giảng về giao dịch liên kết mới nhất

  Mình xin file, hoangductho.ac@gmail.com. Cảm ơn nhiều
 4. H

  Tặng file quản lý công nợ phải thu khách hàng rất hay

  Mình xin file với nhé,hoangductho.ac@gmail.com,cảm ơn bạn
 5. H

  Tặng file Excel Phân tích khả năng sinh lời theo từng dự án

  Mình xin file với nhé,hoangductho.ac@gmail.com,tks bạn
 6. H

  Tặng file Mô hình Benish M-Score đo lường mức độ đáng tin cậy của báo cáo tài chính

  Mình xin file với nhé,hoangductho.ac@gmail.com,cảm ơn bạn
 7. H

  Tặng File tính Piotroski F-Score - Đánh giá sức khỏe tài chính tự động

  Cho mình xin file với nhé, hoangductho.ac@gmail.com, cảm ơn bạn
 8. H

  Tặng file Đánh giá tính khả thi của dự án

  Mình xin file với nhé, hoangductho.ac@gmail.com, mình cảm ơn
 9. H

  Tặng Dashboard Báo cáo theo dõi bán hàng trực tuyến

  Mình xin file với nhé, hoangductho.ac@gmail.com, cảm ơn bạn
 10. H

  Tặng file Dashboard dự báo lợi nhuận cho một dự án Start Up

  Mình xin file với, mail mình là : hoangductho.ac@gmail.com. Cảm ơn
 11. H

  Tặng file dashboard phân tích hiệu suất bán hàng

  Mình xin file với nhé, hoangductho.ac@gmail.com, cảm ơn
 12. H

  Chia sẻ file dashboard phân tích lợi nhuận trên mỗi khách hàng

  Mình xin file với nhé, hoangductho.ac@gmail.com. Cảm ơn
 13. H

  Tặng file dashboard kiểm soát nợ phải trả cực hữu ích

  Mình xin file nhé, hoangductho.ac@gmail.com. Cảm ơn
 14. H

  Tặng file KPI Dashboard phân tích chỉ tiêu danh thu

  Mình xin file nhé, hoangductho.ac@gmail.com. Cảm ơn
 15. H

  Tặng file dashboard phân tích tình hình tài chính

  Mình xin file nhé, hoangductho.ac@gmail.com. Cảm ơn
 16. H

  Tặng file dashboard quản lý hàng tồn kho cực hữu ích

  Mình xin file với nhé, hoangductho.ac@gmail.com, cảm ơn
 17. H

  Tặng File dashboard kiểm soát công nợ rất hay

  Mình xin file nhé, hoangductho.ac@gmail.com. Cảm ơn
 18. H

  Tặng cả nhà file Financial Dashboard rất hay

  hoangductho.ac@gmail.com, tks Anh
 19. H

  Tặng file Sales Dashboard Kiểm soát bán hàng rất hay.

  hoangductho.ac@gmail.com. Tks nhiều
 20. H

  Tặng File Excel Báo cáo Dòng tiền rất hữu ích

  hoangductho.ac@gmail.com. Cảm ơn em
Top