Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Chuyển từ khai thuế GTGT tháng sáng quý trên HTKK 3.1.6 từ 1/7/2013

    Công ty em thuộc diện phải kê khai theo quý từ tháng 7 này, do doanh thu nhỏ hơn 20 tỷ. Em vào HTKK 3.1.6 mở ra thì thấy phần Kỳ tính thuế chỉ có theo tháng, vì trước đến giờ toàn kê khai theo tháng. Giờ muốn chuyển đổi kỳ tính thuế theo quý thì làm ntn Thanks các anh chi!
Top