Kết quả tìm kiếm

  1. L

    xử lý tình huống trích khấu hao/ hao mòn cuối năm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

    Chào anh/chị Nhờ anh/ chị giải đáp giùm tôi vấn đề về xử lý tình huống trích khấu hao/ hao mòn cuối năm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC Việc chuyển số dư đầu năm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC thì số dư từ Nguồn hình thành TSCĐ 466 sẽ chuyển sang TK 366. Tuy nhiên định kỳ trích khấu hao/ hao...
Top