Kết quả tìm kiếm

  1. M

    Điều chỉnh chênh lệch tiền lương từ nguồn 13 sang 14

    Em mới chân ướt chân ráo bước vào nghề nên chưa biết phải hạch toán Điều chỉnh chênh lệch tiền lương từ nguồn 13 sang 14 như thế nào ạ. nhờ các anh/ chị đi trước hướng dẫn giúp e với ạ. Em cám ơn nhiều ạ
Top