Kết quả tìm kiếm

  1. C

    Hạch toán XDCB trong HCSN

    Anhchị chỉ giúp em định khoản với ạ 1) Hợp đồng nhà thầu xây dựng và thanh toán từng đợt công trình được nghiệm thu qua kho bạc. 2) khi ghi tăng tài sản cố định thì bút toán chuyển nguồn có được ghi không ạ và ghi vào tài khoản nào? Em cảm ơn
  2. C

    Hạch toán XDCB trong HCSN

    Anh chị chỉ giúp em định khoản với ạ 1) Hợp đồng nhà thầu xây dựng và thanh toán từng đợt công trình được nghiệm thu qua kho bạc. 2) khi ghi tăng tài sản cố định thì bút toán chuyển nguồn có được ghi không ạ và ghi vào tài khoản nào? Em cảm ơn
Top