Kết quả tìm kiếm

  1. G

    Kế toán trường học

    Cả nhà cho mình hỏi kế toán trường học thì nên bắt đầu từ đâu và phải làm những công việc gì. Các bác nào có sách vở hoặc tài liệu gì có thể cho mình tham khảo được không. Cảm ơn cả nhà trước nhé ----------------------------------------------------------------------------------------- Sao không...
  2. G

    xây dựng hạn mức tín dụng

    Cả nhà ơi ai đã từng xây dựng hạn mức tín dụng với ngân hàng thì cho mình mẫu với. Bên mình làm về mảng xây dựng và bây giờ mới xây dựng hạn mức tín dụng với ngân hàng lần đầu. Giúp mình với. Xin cảm ơn cả nhà trước.
Top