Kết quả tìm kiếm

 1. L

  hóa đơn mua hàng là hóa đơn thông thường nhưng khi xuất hàng lại tính thuế GTGT

  Ðề: hóa đơn mua hàng là hóa đơn thông thường nhưng khi xuất hàng lại tính thuế GTGT Được chứ bạn, khi bạn mua hàng hoá thì bên bán hàng có quyền xuất Hoá đơn thông thường or hoá đơn GTGT,chỉ ảnh hưởng đến thuế VAT đầu vào bạn k đựơc hưởng khấu trừ thôi Còn khi xuất bán, do cty bạn hạch toán...
 2. L

  Phí bảo hiểm ô tô hạch toán thế nào?

  Ðề: Phí bảo hiểm ô tô hạch toán thế nào? Chi phí này thuộc 2 năm tài chính rồi. Bạn hạch toán No 242 No 1331 Co 111.112.331 Hàng tháng phân bổ Nợ 642 Co 242 Vậy la ok rồi đó
 3. L

  Kê Hóa Đơn điều chỉnh giảm

  Ðề: Kê Hóa Đơn điều chỉnh giảm Nếu bạn chưa kê khai HĐ đó thì bạn gửi HĐ đó về nơi bán hàng để họ huỷ.Bạn cứ kê khai theo hoá đơn mới mà họ đã diều chỉnh là ok.có ai góp ý gì thêm k?
 4. L

  cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2012

  Ðề: cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2012 thu nhập tính thuế=6.400.000đ TNCN phải nộp=(5.000.000*0.05) + (1.400.000*0.1)=390.000đ
Top