Kết quả tìm kiếm

  1. Hoa HVNH

    Vấn đề gặp phải khi sử dụng MISA SME.NET 2015

    Chào cả nhà! Mình mới dùng Misa SME. NET 2015 gặp vấn đề này mong được mọi người giúp đỡ 1. Khi mình nhập nghiệp vụ mua hàng, mình có xoá hoặc sửa lại nội dung một số nghiệp vụ, khi mình kiểm tra lại thì không có hoá đơn nào hạch toán trùng nhau. Vậy tại sao khi mình khai báo thuế giá trị gia...
Top