Kết quả tìm kiếm

 1. L

  Xem cách giải bài tính giá thành như v đúng chưa ạ

  em có btap về tính giá thành như sau: Công ty sản xuất thương mại “ABC”, sản xuất sản phẩm X, áp dụng hạch toán hàng tồn kho theo kê khai thường xuyên. Trong kỳ, có tài liệu về chi phí sản xuất như sau: (đơn vị tính: 1.000 đồng) ✓ Chi phí NVL trực tiếp: 105.000. ✓ Chi phí nhân công trực tiếp...
 2. L

  nguyên giá tscd

  Doanh nghiệp mua sắm hệ thống máy sản xuất sản phẩm, giá mua chưa thuế là 1,5 tỷ đồng, chi phí chi phí vận chuyển, lắp đặt là 10 triệu đồng. Sau 3 năm hệ thống máy này bị hư hỏng nặng, doanh nghiệp phải bỏ tiền sửa chữa: 100 triệu đồng. Hỏi chi phí sửa chữa hệ thống máy sản xuất này có ghi tăng...
 3. L

  ví dụ ntn ạ

  Phân biệt giá thành sản xuất và chi phí sản xuất .. cho ví dụ
 4. L

  Câu này ntn v mn

  Doanh nghiệp mua sắm hệ thống máy sản xuất sản phẩm, giá mua chưa thuế là 1,5 tỷ đồng, chi phí chi phí vận chuyển, lắp đặt là 10 triệu đồng. Sau 3 năm hệ thống máy này bị hư hỏng nặng, doanh nghiệp phải bỏ tiền sửa chữa: 100 triệu đồng. Hỏi chi phí sửa chữa hệ thống máy sản xuất này có ghi...
 5. L

  hạch toán như nào ạ

  Nhận tiền gởi ngân hàng của khách hàng trả trước về hoạt động cho thuê công cụ dụng cụ nhiều kỳ, doanh nghiệp tiến hành phân bổ kỳ đầu tiên, GTGT khấu trừ: A. Nợ TK.1121/ Có TK.3387, Có TK.3331, Nợ TK.3387/ Có TK.5113. B. Nợ TK.1121/ Có TK.3387, Có TK.3331, Nợ TK.3387/ Có TK.5117 C. Nợ...
 6. L

  định khoản dùm em nghiệp vụ này ạ:

  Phiếu chi: doanh nghiệp mua bảo hiểm ô tô chi trả một lần trong năm 12000
 7. L

  giúp em btap ạ

 8. L

  giúp em btap này

 9. L

  help me

  mn giúp em .. Tại sao trong luật thuế thu nhập doanh nghiệp về cách tính chi phí được trừ khi tính TTNDN có qui định chi phí không được trừ là phần chi phí trã lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế( vay ngoài) vượt quá 150% mức lãi...
Top