Kết quả tìm kiếm

 1. jonnynam92

  Tặng mọi người file dashboard kiểm soát doanh thu, lợi nhuận cực hay

  cho mình xin với nha jonnynam92@gmail.com . Thanks
 2. jonnynam92

  Chia sẻ slide bài giảng về giao dịch liên kết mới nhất

  Cho e xin với nha jonnynam92@gmail.com
 3. jonnynam92

  Tặng file Tính Hệ số nguy cơ phá sản Altman Z-Score tự động

  Cho mình xin với nha ad, mail jonnynam92@gmail.com thanks Ad.
 4. jonnynam92

  Tặng file Mô hình Benish M-Score đo lường mức độ đáng tin cậy của báo cáo tài chính

  Cho mình xin với nha.mail mình jonnynam92@gmail.com thanks all
 5. jonnynam92

  Tặng file dashboard phân tích tình hình tài chính

  Cho mình xin với nha, thanks. mail jonnynam92@gmail.com
 6. jonnynam92

  Tặng File Excel Báo cáo Dòng tiền rất hữu ích

  Cho mình xin với nha, thanks. mail jonnynam92@gmail.com
 7. jonnynam92

  Tặng file Sales Dashboard Kiểm soát bán hàng rất hay.

  Cho mình xin với nha, thanks. mail jonnynam92@gmail.com
 8. jonnynam92

  Tặng file Excel Phân tích khả năng sinh lời theo từng dự án

  Cho mình xin với nha, thanks. mail jonnynam92@gmail.com
 9. jonnynam92

  Tặng Dashboard Báo cáo Dòng tiền

  Cho mình xin với nha, thanks. mail jonnynam92@gmail.com
 10. jonnynam92

  Tặng file KPI Dashboard phân tích chỉ tiêu danh thu

  Cho mình xin với nha, thanks. mail jonnynam92@gmail.com
 11. jonnynam92

  Tặng file dashboard quản lý hàng tồn kho cực hữu ích

  Cho mình xin với nha, thanks. mail jonnynam92@gmail.com
 12. jonnynam92

  Tặng file dashboard phân tích hiệu suất bán hàng

  Cho mình xin với nha, thanks. mail jonnynam92@gmail.com
 13. jonnynam92

  Chia sẻ file dashboard phân tích lợi nhuận trên mỗi khách hàng

  Cho mình xin với nha. mail jonnynam92@gmail.com
 14. jonnynam92

  Tặng file dashboard phân tích tình hình tài chính

  Cho mình xin file với. Cảm ơn nhiều. Mail mình: jonnynam92@gmail.com
 15. jonnynam92

  Chia sẻ file dashboard phân tích lợi nhuận trên mỗi khách hàng

  Cho mình xin với nha jonnynam92@gmail.com
 16. jonnynam92

  Tặng file dashboard phân tích hiệu suất bán hàng

  Cho mình xin với bạn, jonnynam92@gmail.com
 17. jonnynam92

  Tặng file dashboard phân tích tình hình tài chính

  jonnynam92@gmail.com cho mình xin với nha
 18. jonnynam92

  Tặng file KPI Dashboard phân tích chỉ tiêu danh thu

  Cho mình xin với nha, jonnynam92@gmail.com thanks Bạn
 19. jonnynam92

  Tặng file dashboard quản lý hàng tồn kho cực hữu ích

  jonnynam92@gmail.com cho mình xin với nha, thanks
 20. jonnynam92

  Tặng File dashboard kiểm soát công nợ rất hay

  Cho mình xin file với. Thanks nhiều nha. Jonnynam92@gmail.com
Top