Kết quả tìm kiếm

  1. S

    Thuế nhà thầu khoản lãi vay Ngân hàng XNK Hàn Quốc và Ngân hàng phát triển Hàn Quốc

    Chào mọi người, Cho mình hỏi 1 chút - Công ty mình là công ty 100% vốn Hàn Quốc, có phát sinh khoản lãi vay phải trả ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc và Ngân hàng phát triển Hàn Quốc. Theo hiệp định tránh đánh thuế 2 lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc năm 1994 thì sẽ ko chịu thuế nhà thầu, ko biết...
  2. S

    Ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp

    Chào mọi người, 1. Bên công ty mình là công ty nước ngoài được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo địa bàn. Trên giấy chứng nhận đầu tư ko nói rõ ưu đãi mà nói chung chung "thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng theo quy định theo pháp luật Việt Nam" Mình tìm hiểu về ưu đãi thuế thu nhập doanh...
Top