Kết quả tìm kiếm

 1. T

  Những CV về thuế TNDN được ban hành trong năm 2006 (tính đến thời điểm đầu tháng 12).

  + Công văn của Tổng cục Thuế số 2703/TCT-PCCS ngày 31 tháng 7 năm 2006 về chính sách thuế TNDN. + Công văn của Tổng cục Thuế số 2702/TCT-PCCS ngày 31 tháng 7 năm 2006 về việc Hình thức của hợp đồng vay tài sản. + Công văn của Tổng cục Thuế số 2648/TCT-PCCS ngày 26 tháng 7 năm 2006 về...
 2. T

  Những CV về thuế TNCN được ban hành trong năm 2006 (tính đến thời điểm đầu tháng 12).

  + Công văn của Tổng cục Thuế số 3391/TCT-TNCN ngày 11 tháng 9 năm 2006 về việc Kê khai và nộp thuế TNCN. + Công văn của Tổng cục Thuế số 1856/TCT-TNCN ngày 30 tháng 5 năm 2006 v/v Thu nhập chịu thuế đối với khoản trúng thưởng xổ số. + Công văn của Bộ Tài chính số 6170/BTC-TCT ngày 17...
 3. T

  Những CV về thuế GTGT được ban hàng trong năm 2006 (tính đến thời điểm đầu tháng 12).

  Những CV về thuế GTGT được ban hành trong năm 2006 (tính đến thời điểm đầu tháng 12). + Công văn của Tổng cục Thuế số 4073/TCT-PCCS ngày 3 tháng 11 năm 2006 về việc Chính sách thuế GTGT. + Công văn của Tổng cục Thuế số 4071/TCT-PCCS ngày 3 tháng 11 năm 2006 về việc Thuế GTGT đối với hàng...
 4. T

  Công văn 4594 - Hướng dẩn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá.

  Công văn của Bộ Tài chính số 4594/BTC-TCT ngày 06 tháng 4 năm 2006 v/v xử lí chênh lệch tỉ giá hối đoái Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ Tài chính nhận được ý kiến của các cục thuế và doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn về thuế đối với khoản chênh lệch tỉ giá...
 5. T

  Ưu và nhược của các phương pháp hạch toán hàng tồn kho

  * Phương pháp nhập trước xuất trước(FIFO) Phương pháp này áp dụng dựa trên giả định là hàng được mua trước hoặc sản xuất trước thì được xuất trước, và hàng còn lại cuối kỳ là hàng được mua hoặc sản xuất ở thời điểm cuối kỳ. Theo phương pháp này thì giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của...
 6. T

  TT 41 hướng dẫn thi hành NĐ 100 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế.

  Những vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế bao gồm: + Vi phạm quy định về đăng ký thuế, kê khai thuế, lập, nộp quyết toán thuế. + Vi phạm vi định về thu, nộp tiền thuế, tiền phạt. + Vi phạm quy định về kiểm tra, thanh tra thuế. + Các hành vi trốn thuế. Tất cả những vi phạm trên đều...
 7. T

  Công văn số 4316/TCHQ-KTTT về việc kô thu thuế GTGT.

  Căn cứ Luật thuế GTGT, Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ; Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính, thì: khi nhập khẩu nếu đăng lý tờ khai là hàng tạm nhập tái xuất thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Nếu đăng ký tờ khai là hàng nhập kinh doanh...
 8. T

  Hành vi vi phạm chính sách thuế TNDN trong thời kỳ DN được hưởng ưu đãi.

  Về hành vi vi phạm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục thuế đã có văn bản số 2703/TCT- PCCS ngày 31/07/2006 hướng dẫn như sau: Tại điểm 9, mục IV, phần B Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/05/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của...
 9. T

  Một số vấn đề về thuế GTGT DN cần biết.

  1/ Tính lãi vào chi phí hợp lý của Doanh Nghiệp: theo quy định hiện hành, việc chi trả tiền lãi vay vốn sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của Doanh Nghiệp cho các ngân hàng, tổ chức tín dụng, các tổ chức kinh tế theo lãi suất thực tế căn cứ vào hợp đồng vay vốn, được tính vào chi phí hợp lý...
 10. T

  Giá trị của thương hiệu trong việc góp vốn.

  Theo Tổng cục Thuế, thương hiệu không phải là nguồn lực có thể xác định được, không đánh giá được một cách đáng tin cậy và doanh nghiệp cũng không kiểm soát được. Tổng cục Thuế đã chính thức không công nhận giá trị của thương hiệu bằng Công văn số 3539, ra ngày 20/9/2006. Theo công văn này...
 11. T

  Thời hạn áp dụng các chuẩn mực kế toán mới.

  Kể từ ngày 01/01/2007, các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ thực hiện chế độ kế toán (CĐKT) mới được Bộ Tài chính ban hành tại Quyết định 48/2006/QĐ-BTC. Theo quy định, DN nhỏ và vừa (NVV) có quy mô vốn tối đa 10 tỷ đồng hoặc có số lao động tối đa 300 người. Còn các DN lớn phải thực hiện CĐKT được Bộ...
Top