Kết quả tìm kiếm

  1. P

    nhờ các anh giúp em code vấn đề này

    em muốn nhập chữ GS 1,2,3... từ dòng j36 đến n50 Const rAddress As String = "J4:N50" 'Dia chi Nhap lieu mà không duoc . em muốn nhập thêm GS1, GS2, GS3......... em phải làm sao? các anh giúp em với
  2. P

    Nhờ anh em diễn đàn giúp mình code này!

    Mình muốn phân công giám thị coi thi THPT năm 2020 với điều kiện như sau: 1. giám thị coi thi một phòng không quá 1 lần (Bốc thăm) 2. Cặp giám thị coi thi không trùng nhau >1 lân Rất mong mấy pro giúp đỡ. Cám ơn rất nhiều
Top