Kết quả tìm kiếm

  1. Phố Giang

    Kiểm soát và lưu trữ hóa đơn điện tử đầu vào.

    Hiện nay công ty các anh, chị đang kiểm soát và lưu trữ hóa đơn điện tử đầu vào như thế nào vậy??? Cho em xin kinh nghiệm với! Thanks!!!!!
  2. Phố Giang

    Số liệu hàng tồn kho trên phần mềm kế toán không đúng với thực tế

    Chảo mọi người. Em là kế toán mới của một công ty thương mại. thời gian đầu sếp giao cho em việc tìm hiểu bộ máy kế toán cty để tìm cách sửa chữa khuyết điểm (ông này nhận thấy rõ công tác kế toán đang có vấn đề). Qua tìm hiểu em thấy số liệu tồn kho trên phần mềm (số liệu nội bộ) không đúng...
Top