Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Điều chỉnh giảm thuế VAT đầu ra

    Ðề: Điều chỉnh giảm thuế VAT đầu ra Linh_suchuoi: Hóa đơn điều chỉnh đó mình kê khai thế nào trên HTKK ạ? VD: năm 2013 bên em ghi sai thuế suất thuế GTGT, qua tháng 03/2014 bên em xuất HĐ điều chỉnh, thì HĐ điều chỉnh đó ghi trên bảng kê bán ra của thang 03/2014 , hay là mình khai bổ sung của...
Top