Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Điều chỉnh giảm thuế VAT đầu ra

    Moi nguoi oi giup minh voi! Minh lam ben cty ban hai san, truoc thang 1/2014 thi thue suat la 5%, nhung bat dau tu thang 1/2014 theo thong tu moi thi khong phai chiu thue VAT doi voi cty thuong mai, nhung ca quy 1 nam 2014 minh toan bo xuat cho tac ca cty thuong mai deu 5% ca, va minh da lam...
Top