Kết quả tìm kiếm

  1. T

    hỏi về nguyên tắc kế toán?

    Em đi phỏng vấn có một câu hỏi thế này " Trong 7 nguyên tắc kế toán thì nguyên tắc nào quan trọng nhất đối với Bảng cân đối kế toán?" Bác nào trả lời giúp em với ạ?
Top