Kết quả tìm kiếm

  1. R

    Doanh thu và điểm hòa vốn

    Mình học bên kỹ thuật nên không hiểu về vấn đề này mong mọi người chỉ giúp. Dưới đây là câu hỏi: 1. Để sản xuất một sản phẩm thì mất chi phí cố định là 4,000,000 đông, chi phí biến động là 600đồng/1sp. sau nhiều năm khi mà nhu cầu số lượng của sản phẩm này là x(sp) thì giá được đặt là P đồng và...
Top